På Almviks gård har Krishnarörelsen hållit kor i enlighet med den urgamla vediska principen om ko-beskydd i c a 30 år. Ko-beskydd innebär att vi tar hand om våra kor på bästa tänkbara sätt för att främja deras hälsa och välmående, vi äter inte upp våra kor utan låter dem gå i pension den dagen de inte längre ger mjölk eller kan utföra arbete. Vi säljer aldrig några av våra kor eller oxar, vi handmjölkar dem och ser till att kalvarna får mjölk från sina mammor minst 6 månader (oftast kring 8-10 månader).  Våra kor och oxar får också året runt möjlighet till utevistelse och frisk luft.

Kobeskydd är en essentiell del av den vediska traditionens visdom och innebär i praktiken ett harmoniskt förhållande mellan människan och korna. Korna ger som en moder av sin livgivande mjölk som enligt de vediska skrifterna är mycket viktig för att utveckla andlig intelligens och som ger oss styrka på andra sätt. Oxen som i den moderna världen ersatts av traktorer, är att betrakta som en far då han med sina enorma styrkor plöjer jorden och kan hjälpa till med så många olika slags arbete. Något de brukar uppskattar att göra.

Ett av Krishnas namn är Govinda – Herren över Korna. Genom sitt eget exempel som koherdepojke visar Han hur speciella korna är.
Kon är symbolen för religion och den plats där korna befinner sig anses vara helgad. Att ge beskydd till korna är enligt de vediska skrifterna nödvändigt för att ett samhälle ska kunna vara harmoniskt och välfungerande.

Det är en vedisk princip att stödja ko-beskydd, men då inte alla har möjlighet att hålla kor hemma, så finns möjligheten att stödja ko-beskyddet genom donationer eller genom att komma till Almvik och utföra praktisk tjänst. Vi hoppas att vi genom denna blogg kommer inspirera våra läsare att stödja Almviks kobeskydd ekonomiskt och praktiskt även öka förståelsen för nödvändigheten av att beskydda kor.

 

Leave Comment

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit