Hare Krishna, hej och muuu på er alla!
Om man ska tro de senaste årens intensiva propaganda leder korna oss genom sitt pruttande och rapande till jordens undergång eftersom det i deras våm 
(den första av kons fyra magar)finns bakterier som producerar metan som är en så kallad växthusgas. 
Hos människor sker detta men i mindre skala och i tarmen. Även andra idisslare såsom får, getter, bison och kameler producerar en hel del metangas. 
Jordbruket uppskattas stå för 14% av alla utsläpp av växthusgaser och korna står enligt beräkningarna för den största delen av dessa.

Olika kreativa idéer för att minska metanhalterna i kornas rapar har därför föreslagits och testats med mer eller mindre framgång. Exempel på dessa är att ge korna vitlök att äta vilket enligt beräkningar minskar metanhaltsutsläppen med hälften. Ett anti-methan-vaccin har testats och i Kanada försöker man avla fram metanfattiga kor. Andra metoder som testats är att ge en mer kolhydratrik eller fettrik föda eftersom mikroberna som skapar metangaserna inte gillar dessa. Mikroberna är dock samtidigt idisslarens vän eftersom de ser till att i princip allt som hamnar i deras magar bryts ned, en process som starkt skiljer sig från den mer sävliga matsmältningen vi människor har. Världen är ju full av gräs och andra växter som människan pga av det höga fiberinnehållet mestadels inte kan smälta men som korna framgångsrikt kan och som de sedan omvandlar till gödsel, urin och mjölk som är av stort värde för människan. Näringen i mjölk och mjölkprodukter är fantastiskt nog ojämförligt fullständig bland våra livsmedel. Mjölk är ett av få livsmedel som faktiskt innehåller i princip allt man behöver för att leva.

Även detta ifrågasätt av den moderna människan, men faktum är att historiskt har korna världen över respekterats och till och med vördats för sitt oerhört värdefulla bidrag till människans överlevnad och kornas mjölk har rätteligen ansetts mycket näringsrik och värdefull. Exempelvis Maasai-folket i Kenya och Tanzania lever traditionellt huvudsakligen på mjölk (i mindre mängd andra livsmedel) men lider inte av de välfärdsjukdomar som den västerländska dieten är känd för att föra med sig så som diabetes, högt blodtryck e t c vilket pekar på att andra faktorer är att skylla än mjölken som på senare tid fått en del.

Bortkopplad från naturligt vett och sans verkar den moderna människan inte förstått att betande djur i ständig rörelse binder kol och vatten i marken och är en del av kretsloppet. Koldioxid från atmosfären pumpas helt enkelt ner i jorden som blir mer mullrik och bördig med tiden bara genom att korna gör sitt jobb. Betesmarken anses fungera minst lika bra som kolsänka som skogen då gräsmarkerna binder kol i den stora biomassan av rötter. Kornas klövar bearbetar jorden på ett sätt som gör att frön effektivt kommer ned i jorden och ger upphov till förnyad växtlighet och särskilt gynnar ovanliga växtarter och i förlängningen en mångfald av insekter, fåglar och djur som blir mer och mer ovanliga ju mindre kor som betar det finns. Klövarna luckrar även upp marken så att regnvatten kan tränga ned djupare vilket därmed ger liv till växtligheten. Experiment i områden med ökenutbredning visar därför att denna kan stoppas genom introduktion av betande kor. Korna bidrar alltså till växtlighet men också till en biologisk mångfald eftersom de gynnar många olika arter (till skillnad från får t e x som tvärtemot lätt konkurrerar ut andra arter). Betesmarkerna anses vara bland den mest artrika naturtyp vi har.

fart_cow_1

Omfattande forskning från flera ansedda amerikanska universitet sammanställd och publicerad i tidskriften ”Journal och soil and water preservation” visar att tvärtemot gängse uppfattning så minskar korna växthusgasernas effekt mer än de bidrar under förutsättning att de hålls under de rätta förhållandena. De rätta förhållandena? En stor överraskning för den progressiva moderna människan tydligen men inget som man någonsin behövt funderat över de övriga miljontals åren innan. Förutsättningen är helt enkel och naturligt att de får vara ute så mycket som möjligt och beta. I det fallet binder korna alltså mer växthusgaser än de yttrar!

Med andra ord, det finns stor anledning att anta en skeptisk hållning gentemot moderna föreställningar kring korna som vägen till världens undergång. Om vi istället vänder oss till de vediska skrifterna som är ständigt aktuella så är informationen en helt annan. Korna är lyckobringande och allt som kommer från korna är välgörande. Mjölken är som nektar, kodyngan har antiseptiska kvaliteter, kons urin kan användas i ayurvedisk medicin o s v. Här på Almviks gård har t o m kornas på våren tappade vinterpäls använts till lerbruket i lerhusen. Kon är moder jord personifierad och förutsättningen för materiellt och andlig välstånd är att hon ges beskydd, god omvårdnad och kärlek. Vi kan faktiskt konstatera att den moderna idén att kon utgör en fara för vår existens är ett uttryck för en asurisk (demonisk) hållning då det förhåller sig precis, exakt på motsatt vis. I själva verket är de reaktioner vi ser från naturen i form av dramatiska klimat- och väderförändringar och minskad biodiversitet en direkt följd av att moder ko exploateras. Oxen som representerar Dharma och som är att se som vår fader är också i princip totalt negligerad och bortglömd.

Källor:
http://www.jswconline.org/content/71/2/156.abstract

http://ettsotareblod.se/en-ko-ater-gras-en-bil-dricker-olja/

http://fof.se/tidning/2012/2/kossan-ut-ur-skamvran

https://www.sciencenews.org/article/getting-creative-cut-methane-cows

http://bigpictureagriculture.blogspot.se/2016/06/myth-that-cattle-are-climate-change-catastrophe.html?spref=fb

http://sciencenordic.com/maasai-keep-healthy-despite-high-fat-diet

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/11/mjolkkrisen-ar-det-storsta-hotet-mot-biologisk-mangfald

DSC_5442

Eftersom Krishnarörelsen (ISKCON) firar 50-årjubileum i år så uppmärksammas och firas olika aspekter av vaishnava-kulturen, därför inleddes året med go-puja. Go betyder ko på sanskrit och puja är ett sätt att visa sin vördnad genom att offra lyckobringande ting. Med andra ord, vi gick och sjöng Hare Krishna för korna som vanligt och offrade väldoftande rökelse, en blomma och en camara-fläkt till korna. Sen fortsatte vi till templet och hade ännu mer kirtan. På så vis inledde vi 2016 på ett lyckobringande sätt och under året har vi fortsatt haft Go-puja ungefär en gång i månaden. Vraja blir 20 år i år och Signe 18, men som tur var är de ännu friska och pigga. Vi har varit förskonade från hälsobekymmer under de senaste par åren vilket vi är tacksamma för! Vår klövverkare tyckte till och med att vi kunde glesa lite på klövkontrollen för att korna och oxarnas klövar håller sig i trim på grund av att de är ute så mycket året runt. Men det tänker vi inte göra, det är ju också i förebyggande syfte klokt att hålla koll. Klövarna är lite av en akilleshäl för kor då små bekymmer med klövarna inte sällan leder till mer allvarliga hälsoproblem.
Lite sent kanske, men vi tackar ödmjukt för alla donationer under 2015 som är listade längst undertill!

Med vänlig hälsning Malyahari-kunda dasi

Don’t think that the calf or the cows in Vrndavana are less than Krishna. No. They’re as good as Krishna. Ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhih. They are expansions of Krishna’s ananda-cinmaya-rasa. Krishna wants to play with the cows and calves. His spiritual potency appears as cows and calves. Therefore we see Krishna is embracing the calves and cows.”

– Srila Prabhupada, lecture SB 1.7.11 Vrn. 10 Sept. 1976

 

Donationer (särskilt månatliga och regelbundna
tas tacksamt emot!)
SEB kontonr. 53541033630 
IBAN:SE 915000 0000 0535 41033630 BIC ESSESESS.
Vårt bankgironummer är 587-7329

DSC_5358s
About the author
Leave Comment

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit